Karina Lombard

Karina Lombard (born January 21, 1969) is a Tahitian-American actress and singer.
Karina Lombard
Expose
nude photo of Karina Lombard in Expose
Karina Lombard
Expose
nude photo of Karina Lombard in Expose
Karina Lombard
Legends of the Fall
nude photo of Karina Lombard in Legends of the Fall
Karina Lombard
The L Word
nude photo of Karina Lombard in The L Word
Karina Lombard
The L Word
nude photo of Karina Lombard in The L Word
Karina Lombard
Wide Sargasso Sea
nude photo of Karina Lombard in Wide Sargasso Sea
Karina Lombard
Wide Sargasso Sea
nude photo of Karina Lombard in Wide Sargasso Sea
Karina Lombard
Wide Sargasso Sea
nude photo of Karina Lombard in Wide Sargasso Sea
Karina Lombard
Wide Sargasso Sea
nude photo of Karina Lombard in Wide Sargasso Sea
Karina Lombard
Wide Sargasso Sea
nude photo of Karina Lombard in Wide Sargasso Sea
Karina Lombard
Wide Sargasso Sea
nude photo of Karina Lombard in Wide Sargasso Sea
Karina Lombard
Wide Sargasso Sea
nude photo of Karina Lombard in Wide Sargasso Sea